Kasztelan w filmie “Habit i Zbroja”

bieg0001 bieg0001

OPIS FILMU:
Zakon NMP Domu Niemieckiego powstał w XIII w. w Palestynie, by nawracać i leczyć. Po klęsce wypraw krzyżowych osiada na rubieżach Mazowsza, zaproszony do obrony księstwa przed poganami.

Płoną wioski Prusów i padają święte dęby. Zakon tworzy państwo: perfekcyjne, bogate, atrakcyjne. Safari na litewskich pogan przyciągają kwiat rycerstwa z Europy. Ale Krzyżacy chcą więcej…

Gdy pogardzana Litwa chrzci się i łączy z Polską, Zakon ignorując Papieża atakuje chrześcijan. Wielka wojna, mimo Grunwaldu, kończy się kompromisem. Jednak pewny siebie Zakon nie dostrzega zmian…

Rzeczpospolita Obojga Narodów w XV w. zapewniła mieszkańcom wolności, dziś zwane „obywatelskimi” i „gospodarczymi”. By ją zwalczyć, Zakon żąda od swoich poddanych coraz większych podatków. Ci zaś w zamian chcą prawa do współdecydowania. W wojnie 13- letniej Zakon tak naprawdę walczy z własnymi obywatelami. Ale nie umie się zreformować…

Obywatele państwa zakonnego wstępują więc do jagiellońskiej Rzeczypospolitej, gdzie znajdują to, czego pragnęli najbardziej – wolność.

Hołd Pruski kończy historię zakonnej korporacji. Jednak jej scheda da zaczyn wojnom XX w.

http://www.arkanastudio.pl/films2/habit-armour/