Sejmik szlachecki w Radziejowie

Szlachta, która zjechała na sejmik do Radziejowa w minioną sobotę, miała uchwalić ważne dla województw inowrocławskiego i kujawsko-brzeskiego postanowienia. Po zagajeniu przez najstarszego senatora, wysłuchano instrukcji królewskiej. Potem wybrano marszałka, który kierował obradami. Rozprawiano o sprawach skarbowych, słuchano rachunków, sprawdzano taryfy, wybierano komisje skarbowe i wojskowe. Punktem kulminacyjnym Sejmiku były wystrzały salw armatnich oraz pokazy fechtunku, które odbyły się na Radziejowskim Rynku.


Czytaj więcej: http://www.pomorska.pl/wiadomosci/radziejow/a/szlachta-zjechala-na-sejmik-do-radziejowa,10338932/